Колектори

Препръчително потребление: 2

души

3

души

4

души

6

души

C.304 C.305 C.306 C.307
Слънчев колектор 12 тръби 15 тръби 20 тръби 30 тръби
Слънчева автоматизацияSR208C
Група помпа S5
Вместимост на разширителния съд 12 л 12 л 12 л 18 л
Слънчева вентилация
Слънчев антифриз 10 кг 10 кг 20 кг 30 кг

ИКОНОМИЧЕН КОЛЕКТОР БЕЗ БОЙЛЕР

КОМПЛЕКТ КОЛЕКТОРИ БЕЗ БОЙЛЕР

Препоръчително потребление:2

души

3

души

4

души

6

души

C.304 C.305 C.306 C.307
Слънчев колектор 15 тръби 20 тръби 25 тръби 2 x

20 тръби

Слънчева автоматизацияSR208C
Група помпа P6
Вместимост на разширителния съд 12 л 12 л 12 л 18 л
Слънчева вентилация
Слънчев антифриз 10 кг 20 кг 20 кг 30 кг

Препоръчително потребление3

души

4

души

6

души

C.200 C.201 C.202
Слънчев колектор 15 тръби20 тръби30 тръби
Бивалентен соларен котел 150 л 200 л 300 л
СлънчеваавтоматизацияSR208C
Група помпа S5
Вместимост на разширителния съд 12 л 12 л 18 л
Слънчева вентилация
Слънчев антифриз 10 кг 20 кг 30 кг

ИКОНОМИЧЕН КОЛЕКТОР С БИВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР

КОМПЛЕКТ КОЛЕКТОРИ С БИВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР

Препоръчително потребление3

души

4

души

6

души

C.203 C.204 C.205
Слънчев колектор 20 тръби25 тръби2X

20 тръби

Вместимост на котела 160 л 200 л 300 л
СлънчеваавтоматизацияSR208C
Група помпа P6
Вместимост на разширителния съд 12 л 12 л 18 л
Слънчева вентилация
Слънчев антифриз 10 кг 20 кг 30 кг

Препоръчителнопотребление3

души

4

души

6

души

C.103 C.104 C.105
Слънчев колектор 20 тръби25 тръби2X

20 тръби

Вместимост на котела150 л 200 л 300 л
СлънчеваавтоматизацияSR208C
Група помпа P6
Вместимост на разширителния съд 12 л 12 л 18 л
Слънчева вентилация
Слънчев антифриз10 кг 20 кг 30 кг

КОМПЛЕКТ КОЛЕКТОРИ С МОНОВАЛЕНТЕН БОЙЛЕР

Адрес:

гр. Разград, Бизнес Зона Перистър

Връзка с клиенти:

office@koph.bg

service@koph.bg

Свържи се с нас:

За поръчки: 0892062588
Сервиз и консултации: 0885839243